2 lipca 2022

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

O NAS

Sz.P. w dniu 21.01.2018r. w m. Brzeziny k/Łodzi odbył się I Walny Zjazd Delegatów stowarzyszeń- członków założycieli, nowo powołanego związku stowarzyszeń pod nazwą Polski Związek Hodowców Królików Rasowych. W Zjeździe uczestniczyło 18 delegatów i 10 zaproszonych gości. Dla hodowców i sympatyków tych wspaniałych zwierząt, jest to historyczne wydarzenie dlatego, że po II wojnie światowej, w Polsce niebyło organizacji, która by reprezentowała wyłącznie interesy hodowców królików rasowych. Wielu moich kolegów uważało, iż zjednoczenie pod jedną organizacją większości regionalnych stowarzyszeń, związków hodowców królików, jest niemożliwe. Tym właśnie wydarzeniem, udowodniliśmy wszystkim sceptykom, oportunistą, samym sobie, że czasem warto mieć marzenia, które w niedalekiej przyszłości mogą się stać prawdziwe. „Wielcy tego świata”,…, i my osobiście wierzymy, że warto czasem marzyć, o rzeczach prawie, że niemożliwych i cieszyć się później z ich realizacji. Z tą datą otwierają się nowe nadzieje i perspektywy dla wielkiej rzeszy hodowców królików w Polsce, na lepsze jutro. PZHKR w swoim działaniu skupi się na dialogu i potrzebach społeczności – hodowców królików rasowych. Głównym celem Związku, jest zjednoczenie środowiska hodowców królików, opracowanie programów efektywnej hodowli królików rasowych w Polsce, w oparciu o spójne i jednolite standardy wspólnoty europejskiej. Wdrożenie jednolitego systemu znakowania królików, zaprowadzenie centralnej bazy danych dla osobników stada podstawowego i ich potomstwa przyjętego do hodowli zarodowej w oparciu o księgi główne i rejestry. Stworzenie prężnego kolegium sędziów do spraw oceny królików oraz systemu doskonalenia wiedzy przez sędziów-rzeczoznawców, opracowanie i wdrożenie etyki zawodowej, opracowanie programu i cyklu szkoleń dla asystentów kwalifikowanych. Opracowanie jednolitych zasad organizacji wystaw szczebla centralnego i regionalnego. Swoim działaniem chcemy zachęcić wszystkich niedowiarków do efektywnego, społecznego działania na rzecz PZHKR. Zwracam się do koleżanek i kolegów, naszych sympatyków i przeciwników, z apelem abyśmy nieporozumienia puścili w niepamięć i całą energie wspólnie skierowali w kierunku realizacji, głównych założeń programowych Związku i budowy zaufania do struktur nowopowstałej organizacji PZHKR. Dzisiaj niech każdy z nas się zastanowi nad hasłem, które niech nam towarzyszy w 2018r, i w przyszłości: „CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA PZHKR dzisiaj , aby żyło się jeszcze lepiej naszym podopiecznym w przyszłości.” Z wyrazami szacunku Prezes PZHKR – Andrzej JAGIEŁŁO

Wszyscy zebrani na I Walnym Zjeździe Delegatów PZHKR wierzyli, że możemy dokonać rzeczy niemożliwych – zjednoczyć się pod sztandarami jednego Związku – Związku hodowców królików. I tego dokonali.Za to wszystkim dziękujemy!!!!Dzisiaj mamy nowe hasło: CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA PZHKR DZISIAJ ABY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ NASZYM PODOPIECZNYM… i ostro zabieramy sie do pracy!!!!