2 lipca 2022

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

CZŁONKOWIE

W chwili obecnej w skład PZHKR wchodzą:-

Świętokrzyski Związek Hodowców Królików Rasowych

Polski Klub Hodowców Królików Nowozelandzkich