2 lipca 2022

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

Konkurs

Konkurs – opracowanie Logotypu Polskiego Związku Hodowców Królików Rasowych1.

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Hodowców Królików Rasowych

.2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie Logotypu Polskiego Związku Hodowców Królików Rasowych:– logotyp powinien jednoznacznie kojarzyć się z PZHKR,– logotyp powinien być wykonany w formie grafiki,– nie dopuszczalne jest użycie zdjęcia królika,– można użyć symbolu flagi narodowej, z zachowaniem zasady zmiany względem oryginału kształtu lub proporcji,– w Projekcie należy użyć pełnej nazwy Polski Związek Hodowców Królików Rasowych.

3. Prace konkursowe należy przesyłać na adres meilowy biuro@askonet.pl do dnia 28.02.2018 włącznie.

4. Organizator wybierze najlepszą pracę poprzez jawne głosowanie Zarządu Związku.

5. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest Wzorzec Królików Rasowych ufundowany przez Sponsora – firmę FUTERKOWE.PL i Drukarnię ASKONET.6. Zwycięzca konkursu przekaże Organizatorowi wszystkie prawa do posługiwania się Logotypem.7. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszej modyfikacji Logotypu.